2011 - Forinvest. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona główna | Aktualności | Info o spółce | Nasza oferta | Jak zgłosić wierzytelność | Referencje | TRUDNE NALEŻNOŚCI | Kontakt
Po dokonaniu weryfikacji stanu majątkowego dłużnika może okazać się, że podmiot ten rokuje nadzieje na spłatę zobowiązań dopiero w dalekim horyzoncie czasowym.

Wtedy zakup wierzytelności za gotówkę może być zbyt ryzykowny, lub oferowana cena nie satysfakcjonuje klienta. W takim przypadku proponujemy rozwiązanie pośrednie, polegające na prowadzeniu nadzoru nad windykacją w oparciu o umowę zlecenia.

Wierzyciel upoważnia spółkę do działań, a ta realizuje windykację na rzecz klienta i na jego konto, w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie weryfikacji. Wszystkie koszty działań operacyjnych ponosi spółka GRAFF Finanse , która w naszej grupie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację umów zlecenia.

Rozliczenia prowizji spółki mają miejsce wyłącznie po dokonaniu spłat przez dłużnika.